Welkom bij thuispianoles.nl
Wil je op een leuke manier pianoles?
Woon je in Gouda of directe omgeving?
Kijk dan snel verder en neem contact op

Het uitgangspunt is speelplezier.
Gaandeweg zul je al snel merken dat je kennis en vaardigheden steeds verder groeien. Wat we doen is vooral pianospelen en dan muziek die jij leuk vindt.

Elementen die aan bod komen:
– Houding, techniek, vingerzetting
– Algemene muziekvorming (AMV)
– Noten lezen en spelen van bladmuziek
– Toonladders
– Akkoordenleer en spelen vanuit akkoorden
– Ritmiek
– Gehoortraining, luisteren
– Samenspel
– Verschillende muziekstijlen
– Structuur van muziek
– Handige websites en apps
– Optioneel: gebruik van muzieksoftware (Digital Audio Workstation DAW) Midi

Al het bovenstaande doen we aan de hand van de muziekstukken die jij leuk vind om te spelen. We gebruiken muziek die aansluit bij jouw interesse en niveau. Er is al heel veel muziek maar wanneer het arrangement net iets anders moet zijn, bijvoorbeeld omdat het dan beter aansluit op jouw niveau, maak ik het voor je.